โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


นายวิญญาณ บุญทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
นายจักราวุธ ถือคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)

นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม
นายจักราวุธ ถือคุณ
นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร
นางพิมพ์พันธ์ุ แผ่นใหญ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

343
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4472-8144 อีเมล์: thanong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุชาดา มุมทอง โทรศัพท์: 0819558460 อีเมล์: suchada@surin3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]