โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


นายสมพร จันทร์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)

นายนายเกษม ระบือนาม
นายสาโรช ทรวงโพธิ์
นายมานะ ขวัญทอง
นางสาวภูริอร แก้วโชติ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 044-532324 อีเมล์: spchanthai250610@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: มานะ ขวัญทอง โทรศัพท์: 0833733024 อีเมล์: mana.002501@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]