โรงเรียนบ้านสีโค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายคำมี หอมเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสีโค

นางอนัญญา แสวงสุข
นายโรจน์ ตินานพ
นายคำมี หอมเนียม
นายพิเชษฐ์ ปัญญาไว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

192
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสีโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0060 อีเมล์: Kammee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอนัญญา แสวงสุข โทรศัพท์: 0857697506 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]