โรงเรียนบ้านบุอันโนง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นางศิรินธร วิภาคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุอันโนง

นายสิทธิพงศ์ นิราศภัย
นางณิฐิกานต์ แสงสุข
นางกุลจิรา จุดาบุตร
นางศิรินธร วิภาคะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

118
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบุอันโนง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 044-069225 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษ์ประทีป มากแสน โทรศัพท์: 0862450279 อีเมล์: marksan1540@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]