โรงเรียนบ้านลำพุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายนักเรียน
การรับนักเรียน

นายภัทรพล ติราวรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลำพุก

นายพิศาล ลำดับจุด
นางสุนีย์ งามเยี่ยม
นางกรรณิการ์ สอนงาม
นายประมวล สายวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,012
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลำพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0203 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ สอนงาม โทรศัพท์: 0892807455 อีเมล์: nongrun54@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]