โรงเรียนบ้านโชค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
สรุปกระบวนงาน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายลาภ คงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโชค

นายวุฒิภัทร บุญพร้อม
นายทองหยู ต้นบัวประเสริฐ
นายเกียรติ รองจันทร์
นางสาวไพรวรรณ จุลพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,212
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโชค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายวุฒิภัทร บุญพร้อม โทรศัพท์: 0979541614 อีเมล์: payaobunprom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]