โรงเรียนบ้านตาเบา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายสมชาย ชมเมิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาเบา

นางอาภรณ์ เจือจันทร์
นางวราภรณ์ รัตนวรรณ
นางศุภรัตน์ มูลมั่งคั่ง
นางภัณฑิรา เกิดผิวดี





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

857
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านตาเบา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4472-8162 อีเมล์: bantabao_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอาภรณ์ เจือจันทร์ โทรศัพท์: 0899937472 อีเมล์: bantabao.sch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]