โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนโรงเรียนกันทราราม(น่นศึกษาคาร)

นายกฤษดา เหลี่ยมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)

นายวิมาน สืบสันต์
นางอุษา แสนกล้า
นายธนกฤต เป็นตามวา
นางสาวนันธิยา เหมาเหมาะดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,067
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0061 อีเมล์: kantara4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิมาน สืบสันต์ โทรศัพท์: 0801758570 อีเมล์: wiman_100@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]