โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
5-การขอลาออก
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
1-การรับนักเรียน
คำนำ
ปกคู่มือประชาชน

นายปราโมทย์ ประสานสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

นายทวีศักดิ์ จันทร์น้อย
นายปราโมทย์ ประสานสุข
นางฉัตรโสภา ทองเอี่ยม
นายภัควัฒน์ รุ่งเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

174
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 044590238 อีเมล์: kokbukokbuschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกุลนภา กิมานันท์ โทรศัพท์: 044590238 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]