โรงเรียนอมรินทราวารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การขอย้ายเข้าของนักเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
คู่มือการขอลาออกของนักเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อมรินทราวารี

นางวรรณศรี ดีพาชู
นางนภิศ ประสานสุข
นายสนอง พอกสนิท
นางปิยะดา นรสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,058
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอมรินทราวารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0329 อีเมล์: ammarin2000@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพิศ พริ้งเพราะ โทรศัพท์: 0862450739 อีเมล์: supittp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]