โรงเรียนบ้านโคกทม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายศุภชัย ลวดเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกทม
นายสง่า ใจกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกทม

นางสาวรัชดา ลาเลิศ
นางสาวสุธิมา จำนงเพียร
นางสาวยุวดี สมานทอง
นายชัชวาล ใจกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกทม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4450-4029 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุวดี สมานทอง โทรศัพท์: 0892820600 อีเมล์: yuwadee0842846238@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]