โรงเรียนบ้านสวายซอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน

นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสวายซอ

นางนงลักษณ์ พลคชา
นายประกิจ พึ่งตน
นายวิจิตร์ ภาคตอน
นางสาวจุติพร สกุลไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,461
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสวายซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0292 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Piyada Norasarn โทรศัพท์: 085-6821071 อีเมล์: little_yogi@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]