โรงเรียนบ้านโคลด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอย้าย
การรับนักเรียน

นายพงศ์ไท ไพรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคลด

นายพงศ์ไท ไพรงาม
นางวรรณี เพชรธาราวัฒน์
นางนุชนาฎ ดีพูน
นายศุภวัฒน์ ชาวกงจักร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,063
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคลด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0063 อีเมล์: Tara010403@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรรณี เพชรธาราวัฒน์ โทรศัพท์: 0928860994 อีเมล์: tara010403@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]