โรงเรียนไพลศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายนิยม สุขทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไพลศึกษาคาร

นายอุดม สุวรรณทอง
นางนิรมล กะภูทิน
นางสาวอัจฉรา สาคเรศ
นางรัตนา อินทยุง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

145
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไพลศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา อินทยุง โทรศัพท์: 0899492471 อีเมล์: ratanainthayoong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]