โรงเรียนบ้านสองสะโกม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสองสะโกม

นางสาวมนัสรินทร์ เนาวิรัตน์
นายประมวน นามโสม
นางชัชณา จงใจงาม
นางสาวลัดดา สบายดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

983
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสองสะโกม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: songsakhom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวัฒน์ จงใจงาม โทรศัพท์: 0878692960 อีเมล์: suwatjong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]