โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายภูมิศักดา แสนแก้วใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์กอง

นายองอาจ ดนเสมอ
นางนันทิดา ขันนอก
นางสุดารัตน์ สายกลิ่น
นางสาววาทินี ประเสริฐศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

234
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0065 อีเมล์: pokong_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพันธกานต์ เชื้อจันทร์ โทรศัพท์: 0953487170 อีเมล์: panton.aoy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]