โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน

นายวิบูลย์ เปรมผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

นางศิริลักษณ์ แสนแก้วใส
นายสมศักดิ์ พูนประโคน
นายเรืองศักดิ์ เปรียบนาน
นายเสถียร มูลแก่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: kokpet2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรัล พรหมนิมิตร์ โทรศัพท์: 0933595145 อีเมล์: jarunprom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]