โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


นายสุเทพ โกสีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวรรณาคารสงเคราะห์

นางเสาวรัตน์ จันทร์เพ็ชร
นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกร
นางสมศรี เหมาะเป็นดี
นางอรุณี ต้องถือดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-44590337 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนา พึ่งตน โทรศัพท์: 0862604906 อีเมล์: thutsana13@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]