โรงเรียนบ้านคลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านคลอง

นายปราการ รักพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลอง

นางคำเพียร สกุลพูนทรัพย์
นายภานุกิจ อินทร์ชัย
นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญ
นายบัญชา สง่าประโคน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

171
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ เชิดศิริ โทรศัพท์: 0807327927 อีเมล์: one_alonetime@hotmai.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]