โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายอนุวัตร กมลเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองปราสาท
นางสาวไพลิน เดชกุญชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองปราสาท

นายชัน โสมกูล
นายเอกชัย ประเสริฐสังข์
นางจุฑารัตน์ เสาสูง
นายประเสริฐ สุขแสก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

124
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4414-6017 อีเมล์: nikhomprasat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด โทรศัพท์: 0849609833 อีเมล์: nikhomprasat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]