โรงเรียนบ้านตานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผ้น
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน
สารบัญ
คำนำ

นายภักดิศัย ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตานี

นางกนกวรรณ บุญโสดากร
นางสุภัทรา สุรินทร
นางลัดดาวัลย์ เนตรวงศ์
นางอารยา พงษ์ชะอุ่มดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0895831331 อีเมล์: bantanee2481@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พจนีย์ หลอมประโคน โทรศัพท์: 0903737934 อีเมล์: bantanee2481@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]