โรงเรียนบ้านละลมระไซ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละลมระไซ

นางสมหวัง สุทธิโยธา
นางนุชชิตา บุตรงาม
นางนฏกร ใจพินิจ
นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,111
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละลมระไซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0336 อีเมล์: Rodjana2514@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน์ โทรศัพท์: 0878713581 อีเมล์: S.lomrasai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]