โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายถวิล บุญเจียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกจำเริญ

นายรุ่งเกียรติ ไพรงาม
นายสมพงษ์ศักดิ์ แก้วกิ่ง
นายลือชัย สานุทัศน์
นางสุวพร ศรีเอก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,148
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0126 อีเมล์: kokjrn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางทัศนีย์ ใจน่าน โทรศัพท์: 0909912269 อีเมล์: krunee2555@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]