โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


นายสุเมธ บูรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1

นายสุเมธ บูรณะ
นางสาวปรมาภรณ์ นนทา
นางสาวนงพงา ชุ่มมาก
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดาศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

206
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0201 อีเมล์: sumate2566@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิศักดิ์ จันทร์ดาศรี โทรศัพท์: 0892859587 อีเมล์: sitthisak_jan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]