โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายพินี กังวาฬ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองปรือ

นางสาวศุภรดา จันทร์ประโคน
นายประยัติ อเนกศรี
นางสุพิน โสมกุล
นายชาติชาย ล้อมวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,030
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4414-6205 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลาวัณย์ ประกอบดี โทรศัพท์: 0862473645 อีเมล์: sirilawan2012@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]