โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

นายสิทธิรงณ์ จำนงค์สุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโชคนาสาม
นายเสนอชัย สมถวิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโชคนาสาม

นางวรรณา ควรคำนึง
นายตันติกร เรืองสุขสุด
นางภาวินี ศรกล้า
นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

897
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0819660871 อีเมล์: choknasam@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นัญญา ชมหมื่น โทรศัพท์: 0872423262 อีเมล์: nun.ya2527@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]