โรงเรียนบ้านจีกแดก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน

นายชำเนียน ลาภจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจีกแดก

นายสุภวงษ์ สังข์จันทร์
นายชำเนียน ลาภจิตร
นางละเอียด สายแก้ว
นางสาวพงศ์พัชรา เขียวรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

238
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจีกแดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4472-8153 อีเมล์: Banjeekdak2511@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงศ์พัชรา เขียวรัมย์ โทรศัพท์: 0619567291 อีเมล์: ppr_jum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]