นายตฤณ สุขนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรง(บางมด 2514)

นายภุมรินทร์ ปานแปลง
นางสาวชาลินี วิบูลย์อรรถ
นางกรรณิการ์ เนียมงาม
นางสาวอนุสรา สาแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

906
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0071 อีเมล์: srbm2514@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาลินี วิบูลย์อรรถ โทรศัพท์: 0848637992 อีเมล์: chaleepp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]