โรงเรียนบ้านลังโกม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือข้อมูลประชาชนโรงเรียนบ้านลังโกม

นายวิโรจน์ สุขวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลังโกม
นายผดุง ชะม้ายเมียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลังโกม

นายสุรพล สุวรรณทินประภา
นายชาญสิทธิ์ รุ่งเรือง
นางสาวอัมพร ง่อยจันทร์
นายสุนทร สมนิยาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

277
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลังโกม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0338 อีเมล์: LANGKOMSCHOOL@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรัฐยา สังข์โกมล โทรศัพท์: 0817095109 อีเมล์: jiruttaya.tuk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]