โรงเรียนบ้านกระวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระวัน

นางบุญลักษณ์ ทองแก้ว
นายนครศักดิ์ แสวงมี
นางจันทร์ประภา ศรีทองย้อม
นางสาวปุญญ์สิชาพัชร์ ประเมินชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

80
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0072 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ปุญญ์สิชาพัชร์ ประเมินชัย โทรศัพท์: 086-405489 อีเมล์: Mudjalin_141@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]