โรงเรียนบ้านรันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอลาาออกของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรันเดง

นางมยุรีย์ ใจมั่น
นายสมพร กันสา
นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวร
นางจารุวรรณ กลีบบัว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,129
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรันเดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0331 อีเมล์: rundeng2556@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพร กันสา โทรศัพท์: 0801548127 0910167139 อีเมล์: kansa_12@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]