โรงเรียนบ้านตาวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายเสมา ขวัญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาวร

นายสมยศ เสาสูง
นางสาวธุมากร งอกงาม
นางอัมพร ผลเกิด
นายประดิษฐ์ จุดาบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

907
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4450-1896 อีเมล์: taworn.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาตยา ทุมา โทรศัพท์: 0897496306 อีเมล์: nattaya_rut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]