โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองปราสาท3
นายประลอง แสงดำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองปราสาท3

นางเดือนนภา โพนทะนา
นายส่งเสริม ดีเพิ่ม
นางสมหมาย แสงดำ
นางรัชนีย์ สุรพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 044-069197 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชนีย์ สุรพล โทรศัพท์: 0837373922 อีเมล์: krubaimay1819@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]