โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นายอภินันท์ ประพานศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
นายบุญเกิด กองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
นายสุนธพร กระจ่างจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190

นางสาวศิริรัตน์ ชูโฉมงาม
นางลักษมี เงางาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

58
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4455-9050 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุภาพ อ่อนน้อม โทรศัพท์: 0817250672 อีเมล์: supapmcu55@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ