โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190นายอภินันท์ ประพานศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
นายบุญเกิด กองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
นายสุนธพร กระจ่างจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190

นางศุภกาญจน์ เอื้อเฟื้อกลาง
นางลักษณะพร ประกอบดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

97
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 โทรศัพท์: 0-4455-9050 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุภาพ อ่อนน้อม โทรศัพท์: 0817250672 อีเมล์: supapmcu55@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ