โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายกิตติพงศ์ มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกตะเคียน
นายประทีป อร่ามเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกตะเคียน

นางนิภา กาญจนาภา
นางปัทมา ตลับทอง
นางสาวธิดารัตน์ มูลมาลย์
นายบุญทัน กระจ่างจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4414-7808 อีเมล์: schoolktk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: vladikov utenski โทรศัพท์: 0878563257 อีเมล์: std.assign@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]