โรงเรียนบ้านบักจรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทน
การขอเทียบโอน
การขอลาออก
การขอผ่อนผัน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายนักเรียน
การรับนักเรียน
ปก

นายไพบูลย์ เทพบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบักจรัง

นางฉวีวรรณ ตินานพ
นางทิตยภา เทพบุตร
นางสาวนาจอนงค์ ธานีพูน
นางจันทิมา นามสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบักจรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0981046199 อีเมล์: banbakjrung_school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นาจอนงค์ ธานีพูน โทรศัพท์: 0876465664 อีเมล์: yingnart_5@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]