โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายถนอม คำหล่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ

นางสาวประภาพร ฤิทธิรณ
นางสมศรี ทองนาค
นายสุพจน์ ตระกูลสูง
นางรัตนภา สนศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0899462637 อีเมล์: atippon.com@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนภา สนศรี โทรศัพท์: 0872518717 อีเมล์: atippon.com@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]