โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นางสมหทัย ตรองจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกษตรอีสานสามัคคี

นายเบญจภัทร วงค์โคกสูง
นางสาวประภาพร โพธิ์แก้ว
นางสาวศิญาณี สืบมี
นายกิตติชัย เพลินพร้อม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

96
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0113 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วุฒิพงษ์ วงค์โคกสูง โทรศัพท์: 0895833759 อีเมล์: wutipongkmitnb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]