โรงเรียนบ้านคูตัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายประทีป สงกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคูตัน

นายธรรมนูญ รัตโนภาส
นายสุริยา ภูกัลป์
นางนลินพรรณ สะแกทอง
นางลัดดา สำรองพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

351
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคูตัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0307 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา ปักโคทานัง โทรศัพท์: 0862511057 อีเมล์: yoothana3249@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]