โรงเรียนบ้านราวนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน โรงเรียนบ้านราวนคร

นายสุรชิต เนื้อละออ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านราวนคร

นายคำอ่อน วงใหญ่
นางสาวอรยา มูลทอง
นางสาวบุญสนอง พรรณขรรค์
นายเสถียน ยังมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

174
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านราวนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 044-069-803 อีเมล์: tui-7352@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันเพ็ญ กาญจนตันติกุล โทรศัพท์: 0812662820 อีเมล์: sn.huairat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]