โรงเรียนบ้านด่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านด่าน(ฉบับจริง)

นายวิชัย มหามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านด่าน
นายชรินทร์ หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านด่าน

นางมนัสนันท์ แต้มฉลาด
นายสมพร วรนุช
นายวิชัย มหามาตย์
นางสาวสุภาพร สาทิพจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4414-7010 อีเมล์: 32030095@surin3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ โทรศัพท์: 0918303032 อีเมล์: admin@danschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]