โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกษตรถาวร

นางสุรีพร ฤทธ์ศรไกร
นางสาวอรนุช สุขรอบ
นางสาวกิตติวรา พันธุวงศ์
นางสาวสุธีรา เกรียงสมร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

148
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วารินทร์ อินต๊ะ โทรศัพท์: 0861188089 อีเมล์: boomcoolin@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]