โรงเรียนบ้านโจรก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายปรีญา เกษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโจรก
นายประพิศ ศรีเทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโจรก

นายกอบพงษ์ นาคประดา
นางสาวสุนทรี วิเศษ
นายชัยวัฒน์ โลหะจินดา
นางสาววิลาสินี เหมหงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,052
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโจรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0467 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมาน นาคนวล โทรศัพท์: 0810748063 อีเมล์: saman_man27@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]