โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวศรีสุดา เวือนประโคน

  • นายวิฑูรย์ ทองงาม

  • นางสาวทิพย์พาพรรณ เงินถม

  • นายวรพจน์ สินศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 0844292896 อีเมล์: plannet7777@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒน์ คำเสียง โทรศัพท์: 0844292896 อีเมล์: plannet7777@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]