โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศิริรัตน์ นิลกาเพชร

 • ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ

 • นางสาวธัญสุดา อินทร์งาม

 • นางสาวบัวจุมแสน ตนตรงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,103
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 0844292896 อีเมล์: plannet7777@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒน์ คำเสียง โทรศัพท์: 0844292896 อีเมล์: plannet7777@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]