โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
1การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายสมศักดิ์ บุญโต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรพินท์พิทยา
นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรพินท์พิทยา
นายชัยณรงค์ แก้วละมุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรพินท์พิทยา

นางจรรยา โคตรชัย
นางสาวสุจิตรา แรงจบ
นายสนธยา ทองก่ำ
นายอามชัย ภูมิศาสตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,868
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044541096 อีเมล์: suraphin2549@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ชชนิษฐา ดวงเสนาะ โทรศัพท์: 0621156391 อีเมล์: chanittha.faii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]