โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  • การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
  • การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช
  • แนะนำบุคลากร

  • นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช

  • นางบุณทริกา จิตโชติ

  • นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญนำ

  • นางสาวอรวิมล วงภักดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,699
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0614892262 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางภัทรานิษฐ์ กองรักษา โทรศัพท์: 0854904585 อีเมล์: satsaya222@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]