โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายรังสิต ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหัวเสือ

นางสุภาวดี จันครา
นางสุภาพร อ่อนจงไกร
นายวัจนพล เสดา
นางอรอุมา พลอยไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-685097 อีเมล์: huasua_school@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอรอุมา พลอยไทย โทรศัพท์: 0845896372 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ