โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


นายรังสิต ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหัวเสือ

นางสาวพรพิมล รัตนศิลป์
นางนัทธมน รัตนสว่างภพ
นางสาวจิราภรณ์ ไชยา
นายสมนึก เพาะปลูก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

975
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-685097 อีเมล์: huasua_school@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอรอุมา พลอยไทย โทรศัพท์: 0845896372 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]