โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอุทัย ศรีดาว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประสิทธิ์ เสมศรี

 • นางสาวเสาวนีย์ สลุงใจดี

 • นางสาวขนิษฐา ทองปัญญา

 • นางสาวสุดารัตน์ กิ่งเกษสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,939
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 0807228883 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ เสมศรี โทรศัพท์: 0887150998 อีเมล์: prasit_samsri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]