โรงเรียนบ้านโนนติ้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเด่นชัย เบญมาตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววิภาดา หยิบล้ำ

 • นายเด่นชัย เบญมาตย์

 • นางนุสรา กุลคุรุอนันต์

 • นางสุมาลา เทพบุตรดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,861
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนติ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นุสรา กุลคุรุอนันต์ โทรศัพท์: 0878809375 อีเมล์: pudtim06@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]