โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2



 • กรอกเลข ปชช.13หลัก














 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิรันต์ สาสังข์

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว

 • นางสาวอรุณี รัตนวัน

 • นางสาวกรรณิกา เถระพันธ์







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,942
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-0693678 อีเมล์: nanuannongkaenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจริยาภรณ์ ศรียันต์ โทรศัพท์: 0878747536 อีเมล์: noopop.1005@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]