โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว
  • แนะนำบุคลากร

  • นายยรรยง รักษาวงศ์

  • นายนิรันต์ สาสังข์

  • ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว

  • นางสาวกรรณิกา เถระพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-0693678 อีเมล์: nanuannongkaenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจริยาภรณ์ ศรียันต์ โทรศัพท์: 0878747536 อีเมล์: noopop.1005@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]